КОРОНОВАНИЕ

КОРОНОВАНИЕ. — См.: ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО.